Kirkens Bymisjon Bergen, Forandringshuset V13

2.gangsutlysning. Vil du være med å utvikle et kraftsenter for forebyggende arbeid og ungdomskultur i Bergen sentrum?

Tiltaksleder/ Programkoordinator, fast

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende, ideell og diakonal organisasjon som arbeider for et varmere samfunn i byer over hele Norge. Vår visjon er at alle mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

Kirkens Bymisjon i Bergen ønsker å være en arbeidsgiver med rom for alle, uavhengig av kjønn, funksjonsnedsettelse, seksuell legning, kulturell bakgrunn og religion. Velkommen som søker hos oss.

Forandringshuset og Ungdomstiltaket V13 er i prosess med å etablere et kraftsenter for forebyggende arbeid og ungdomskultur i Bergen sentrum. Forandringshuset V13 har sentral beliggenhet på Nedre Korskirkeallmenning i Bergen sentrum, og vil romme en lang rekke aktiviteter og tilbud for ungdom og unge voksne i alderen 15-25 år. Forandringshuset V13 skal være en inkluderende og mangfoldig møteplass som når bredden av unge, som tar ung medvirkning på alvor og som særlig henvender seg til unge som trenger å kjenne motivasjon og mestring. Vi har en bred portefølje av aktiviteter og prosjekter innen arbeidsområdene: “fritid og kultur”, “inkludering og samfunnsengasjement” og “utvikling, entreprenørskap og arbeid”. Tilbudene gis både i grupper og som individuell oppfølging, og er i kontinuerlig utvikling.

Tiltaksleder/Programkoordinator vil lede de ansatte i utviklingen av aktivitetstilbud som oppfyller målsettingen til Forandringshuset V13.Utviklingsarbeidet gjøres i samråd med avdelingsleder fra Kirkens Bymisjon i Bergen og Virksomhetsleder ved Forandringshuset Bergen.

Forandringshuset er et dynamisk konsept og teamet der skal jobbe fleksibelt og smidig rundt den løpende utviklingen.

Til dette arbeidet ser vi nå etter en Programkoordinator/ Tiltaksleder til 100 % fast stilling.

Arbeidstid p.t. hovedsakelig på dagtid, hverdager, men det må påregnes noe arbeid på ettermiddag og helg etter løpende avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for koordinering, planlegging og gjennomføring av aktiviteter i samarbeid med målgruppen, frivillige og samarbeidspartnere.
 • Initiere og utvikle nye aktiviteter som oppfyller målsettingen i tiltaket og på best mulig måte benytter kompetansen i ansattgruppen
 • Lede, kvalitetssikre og utvikle det faglige arbeidet i tiltaket
 • Veilede og følge opp personalgruppen (ansatte og frivillige), faglig, relasjonelt og administrativt
 • Bidra aktivt til kjeding av organisasjonens tilbud og samarbeid på tvers av tiltak
 • Arbeidstidsplanlegging i tråd med gjeldende arbeidstidsbestemmelser
 • Ansvar for budsjett og resultat for aktiviteter ved Forandringshuset V13
 • Ansvar for gjennomføring av systematisk HMS arbeid i tiltaket  
 • Delta i drift etter behov
 • Delta i relevante faglige fora internt og eksternt
 • Delta i relevante administrative utviklingsprosjekter
 • Bidra aktivt til å skape og opprettholde en sunn organisasjonskultur og benytte kanaler for medvirkning, og slik inspirere til godt medarbeiderskap.
 • Jobbe i tett samarbeid med Virksomhetsleder for Forandringshuset V13.

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • Sosionom / pedagog /bachelorgrad innen sosiale fagfelt  
 • Krav om utdanning kan fravikes for søker med særskilt relevant realkompetanse, og som kan vise til oppnådde resultater
 • Krav om erfaring med målgruppen, gjerne fra ungdomsskole eller høyere utdanning.
 • Evne til å prioritere
 • Har gode samarbeidsevner
 • Erfaring med arbeid i flerkulturelle miljøer
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk
 • Raus og dynamisk
 • Analytiske evner og forståelse for helhet
 • Evne til å etablere og utvikle struktur

Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt
Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju. 

Vi kan tilby

 • En meningsfull jobb
 • Spennende arbeidshverdag med engasjerte kolleger
 • Interne og eksterne kurs/ opplæringsdager
 • Lønn etter avtale/etter tariffavtale
 • God pensjonsordning

Den som ansettes må kunne arbeide i overensstemmelse med Kirkens Bymisjon og Forandringshusets verdier og målsettinger.

Ved spørsmål om stillingen, ta gjerne kontakt med Jennifer Lund, Avdelingsleder Oppvekst og Mangfold, 92278007, jennifer.lund@skbb.no eller Torill Hesjedal Hartwig, leder for administrasjon og virksomhetsstyring, 997 09 487, torill.hartwig@skbb.no

Søknadsfrist: 09.10.2022

Tiltredelse: 01.01.23 eller etter avtale

Alle søknader  sendes inn elektronisk gjennom rekrutteringsportalen.

(Ønsker ikke kontakt med telefonselgere).

Del på:

Fylke:

 • Vestland

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

09.10.2022

Tiltredelse:

01.01.23 eller etter avtale

Arbeidssted:

Bergen

Kontaktpersoner:

Jennifer Lund

mob: 92278007

Torill Hesjedal Hartwig

mob: 99709487

Adresse:

Kong Oscarsgate 28 5017 Bergen